Hotline

0947 853 939

𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐚́ 𝐫𝐞̉ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝗜𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲 𝟭𝟮𝗽𝗿𝗼𝗺𝗮𝘅 đ𝗮́𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗮 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗻𝗮̀𝘆

👉 Bᴀ̉ɴ (ᴍʏ̃) 256G xᴀɴʜ ʙʟᴜᴇ🔵/ ɢᴏʟᴅ 🟡
👉 Mᴀ́ʏ ᴢɪɴ ᴀ́ᴘ,ʙᴀᴏ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴏ̛̣ ᴛᴇs ᴄᴀ́ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ
👉 Bᴀᴏ ᴛᴇs 10 ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴏ̂̃ɪ 1 đᴏ̂̉ɪ 1
👉ɴʜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ ʟᴜ̛ᴜ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̃ đᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ̛́ɪ
🧳 ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴋᴇ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ
✅ Đ𝗔̣̆𝗖 𝗕𝗜𝗘̣̂𝗧 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗴𝗼́𝗶 𝗾𝘂𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́ 𝟮𝟬𝟬𝗸 𝗸𝗵𝗶 𝗺𝘂𝗮 𝘀𝗮̣𝗰 𝟮𝟬𝗪 𝘇𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴
📝͟ ͟H͟Ổ͟ ͟T͟R͟Ợ͟ ͟T͟R͟Ả͟ ͟G͟Ó͟P͟ ͟L͟Ã͟I͟ ͟X͟U͟Ấ͟T͟ ͟T͟H͟Ấ͟P͟
͟ ͟💈͟ ͟0͟%͟ ͟l͟ã͟i͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟t͟h͟ẻ͟ ͟t͟í͟n͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟
𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐓𝐀̂𝐍 𝐏𝐇𝐔́ 𝐁𝐌𝐓
Đ/𝐂: 𝟏𝟎𝟗,𝐩𝐡𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐮 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡,𝐁𝐌𝐓
𝐂𝐚𝐥𝐥: 𝟎𝟗𝟖𝟐.𝟔𝟔.𝟒𝟕𝟒𝟕-𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟎𝟔.𝟐𝟑𝟒𝟓

DANH MỤC SẢN PHẨM

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

HỎI VÀ ĐÁP