Hotline

0947 853 939

Bảng Giá Iphone 2022

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 Cóc Sạc 20W – Zin  Apple VN HẾT Nguyên hộp JE3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Apple Pencil Gen 1  VN 2.050.000 Chưa Active 0C2 ZP/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
Apple Pencil Gen 2    MỸ 2.550.000 Chưa Active 8F2 AM/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 Cóc Sạc 20W – Zin  Apple  AM/A 400.000 Nguyên hộp JA3 AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Apple Magic  Keyboard 2 – White  LL 1.800.000 Chưa Active A22 LL/A KHÔNG BẢO HÀNH
Smart Keyboard   iPad Pro 11 in – Black – 2020 3.300.000 Chưa Active NK2 LL/A KHÔNG BẢO HÀNH
 
Tai Nghe AirPods 2   VN 2.800.000 Chưa Active MV7 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe AirPods 2   AM HẾT Chưa Active MV7 AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods 3   AM HẾT Chưa Active MME AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro  Magsafe  AM 2021 HẾT Chưa Active WK3 AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro Wireless AM 2020 HẾT Chưa Active MWP AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
 
ỐP chính hãng  – Case Silicon 13 Pro  – green 800.000 Nguyên Seal MM2F3 VN/A KHÔNG BẢO HÀNH
Dây sạc  AW   USB – C 400.000 Nguyên hộp MLWJ3 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

⌚️Series 7 (41mm) – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
Series 7 (GPS) 41mm      RED    –  Sport Band HẾT R Chưa Active MKN23 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Series 7 (GPS) 41mm Starlight   – Sport Band HẾT R Chưa Active MKMY3 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Series 7 (GPS) 41mm  Midnight  – Sport Band HẾT R Chưa Active MKMX3 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
Series 7 (GPS) 41mm   GREEN    – Sport Band HẾT R Chưa Active MKN03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 7 (GPS) 41mm  BLUE     – Sport Band 8.800.000 Chưa Active MKN13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 7 (GPS) 41mm  Starlight  – Sport Band 9.000.000 Chưa Active MKMY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 7 (GPS) 41mm  Midnight  – Sport Band 8.400.000 Chưa Active MKMX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 7 (GPS) 41mm Midnight/ dây tím  – Sp Band 8.200.000 Chưa Active MKND3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 7 (GPS) 41mm   RED   – Sport Band HẾT R Chưa Active MKN23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 
Series 7 (GPS)  45mm   GREEN  – Sport Band HẾT R Chưa Active MKN73 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 7 (GPS)  45mm Starlight  – Sport Band HẾT R Chưa Active MKN63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 7  (GPS) 45mm    BLUE    – Sport Band 9.100.000 Chưa Active MKN83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 7 (GPS)  45mm   Midnight  – Sport Band 8.900.000 Chưa Active MKN53 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 7 (GPS)  45mm   Midnight / dây CS Blue  8.700.000 Chưa Active MKNN3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

⌚️Series SE  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
SE (GPS) 40mm  GOLD / STARL  –  Sport Band 6.400.000 Chưa Active MKQ03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE (GPS) 40mm  GRAY / BLACK  –  Sport Band 6.300.000 Chưa Active MKQ13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
13 Pro Max – 128GB GREEN   Nguyên Seal VN  28.500.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro Max – 128GB BLUE   Nguyên Seal VN  28.500.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro Max – 128GB GOLD   Nguyên Seal VN 27.900.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro Max – 128GB GRAY   Nguyên Seal VN 28.100.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro Max – 128GB SILVER  Nguyên Seal VN HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
13 Pro Max – 128GB GREEN   Nguyên Seal ZA HẾT R Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB BLUE    Nguyên Seal ZA 29.600.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB GOLD    Nguyên Seal ZA 29.500.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB GRAY    Nguyên Seal ZA 29.400.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB SILVER Nguyên Seal ZA 29.500.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
13 Pro Max – 128GB GREEN Nguyên Seal  LL 27.500.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB   BLUE  Nguyên Seal  LL 27.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB  GOLD  Nguyên Seal  LL 27.150.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB  GRAY   Nguyên Seal  LL 26.800.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB SILVER Nguyên Seal  LL 27.400.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
13 Pro Max – 256GB GREEN Nguyên Seal  VN 30.800.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro Max – 256GB BLUE  Nguyên Seal  VN 30.300.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro Max – 256GB GOLD   Nguyên Seal VN 29.800.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro Max – 256GB GRAY Nguyên Seal   VN HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro Max – 256GB SILVER Nguyên Seal  VN HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro Max – 256GB GREEN  Nguyên Seal   ZA 32.200.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB BLUE  Nguyên Seal   ZA 32.400.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB GOLD  Nguyên Seal   ZA 32.200.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB GRAY  Nguyên Seal   ZA HẾT R Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB SILVER Nguyên Seal  ZA HẾT R Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
13 Pro Max – 256GB GREEN Nguyên Seal  LL HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB  BLUE  Nguyên Seal  LL 29.150.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB  GOLD  Nguyên Seal  LL 29.100.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB  GRAY  Nguyên Seal  LL 27.900.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB SILVER Nguyên Seal  LL 29.100.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
 13 Pro Max – 512G GREEN  Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 512GB BLUE Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 512GB GOLD Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 512GB GRAP Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 512GB SILVER  Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 1TB  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
 13 Pro Max – 1TB GREEN Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 1TB  BLUE   Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 1TB GOLD  Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 1TB GRAP   Nguyên Seal 32.300.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 1TB  SILVER Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPhone13 Pro – 128GB GREEN Nguyên Seal  26.100.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE  Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 128GB SILVER Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 128GB GREEN Nguyên Seal  27.300.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE   Nguyên Seal 27.200.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD   Nguyên Seal 27.200.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GREEN Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE   Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD   Nguyên Seal 24.800.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP  Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB SILVE  Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
   13 Pro – 128GB BLUE  Body  (trầy sườn nhẹ)  23.400.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 256GB Nguyên Seal 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPhone 13 Pro – 256GB GREEN Nguyên Seal  28.700.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD  Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 256G GRAP Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 256GB  SILVER Nguyên Seal HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
iPhone 13 Pro – 256GB GREEN Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB BLUE  Nguyên Seal 27.000.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD  Nguyên Seal 27.000.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB GRAP Nguyên Seal 26.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB  SILVER  Nguyên Seal 27.000.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD Body (cấn góc nhẹ ) 24.500.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPhone 13 Pro – 512GB GOLD  Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 512GB GRAP  Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

iPhone 13  – 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
   13 – 128G  GREEN   Nguyên Seal     HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 128G   PINK     Nguyên Seal   HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 128G  STARL    Nguyên Seal   HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 128G  BLUE     Nguyên Seal  19.500.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 128G  NIGHT     Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 128G    RED      Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
   13 – 128G  GREEN     Nguyên Seal     HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   13 – 128G   PINK     Nguyên Seal     HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   13 – 128G  STARL     Nguyên Seal     19.600.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   BLUE    Nguyên Seal   19.600.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G  NIGHT     Nguyên Seal  19.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G    RED      Nguyên Seal  19.100.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

iPhone 13  – 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
   13 – 256G  GREEN   Nguyên Seal     HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 256G   PINK     Nguyên Seal   22.500.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 256G   BLUE     Nguyên Seal   HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 256G  STARL    Nguyên Seal  HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 256G  NIGHT    Nguyên Seal  HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 256G   P.RED    Nguyên Seal  HẾT Chưa Active 1 sim
VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
   13 – 256G  GREEN     Nguyên Seal     21.300.000 Chưa Active 2 sim ZA/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
13 – 256G  GREEN     Nguyên Seal   21.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G   PINK     Nguyên Seal   21.400.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G  BLUE     Nguyên Seal   HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G  STARL     Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G  NIGHT    Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G   P.RED    Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
           
13 – 256G  BLUE Body ( Trầy lưng )  19.600.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13  – 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
13 – 512G   PINK     Nguyên Seal   HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 512G  BLUE     Nguyên Seal   HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 512G  STARL     Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 512G  NIGHT    Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 512G   P.RED    Nguyên Seal  HẾT R Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 11  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
11 – 64G  GREEN  Nguyên Seal  VN 11.600.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11 – 64G    TÍM    Nguyên Seal  VN 11.500.000 Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

★ 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐄 3 (𝟐𝟎𝟐𝟐) – 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐒𝐞𝐚𝐥

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T – Trạng PART X- Xứ Ghi C
SE 3 – 2022 – 64G STARL  Nguyên Seal  11.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 3 – 2022 – 64G NIGHT  Nguyên Seal  11.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

DANH MỤC SẢN PHẨM

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

HỎI VÀ ĐÁP