Hotline

0947 853 939

Thu Cũ Đổi Mới

BẢNG GIÁ THU MÁY CŨ

Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới 99% thuộc nhóm thu loại 1 từ APPLE TÂN PHÚ BMT

iPhone 11 Pro Max 512GB

 Giá thu đến  19.000.000 ₫

iPhone 11 Pro Max 256GB

 Giá thu đến 18.000.000 ₫

iPhone 11 Pro Max 64GB

 Giá thu đến 17.000.000 ₫

iPhone 11 Pro 512GB

 Giá thu đến 16.000.000 ₫

iPhone 11Pro 256GB

 Giá thu đến 15.000.000 ₫

iPhone 11 256GB

 Giá thu đến 13.500.000 ₫

iPhone 11 Pro 64GB

 Giá thu đến 14.000.000 ₫

iPhone Xs Max 512GB

 Giá thu đến 12.000.000 ₫

iPhone Xs Max 256GB

 Giá thu đến 11.000.000 ₫

iPhone 11 128GB

 Giá thu đến 12.000.000 ₫

iPhone 11 64GB

 Giá thu đến 11.500.000 ₫

iPhone Xs Max 64GB

 Giá thu đến 10.000.000 ₫

iPhone Xs 512GB

 Giá thu đến 9.000.000 ₫

iPhone Xs 256GB

 Giá thu đến 8.000.000 ₫

iPhone Xs 64GB

 Giá thu đến 7.500.000 ₫

iPhone X 256GB

 Giá thu đến 7.000.000 ₫

iPhone SE 2020 256GB

 Giá thu đến 8.000.000 ₫

iPhone Xr 256GB

 Giá thu đến 7.500.000 ₫

iPhone Xr 128GB

 Giá thu đến 7.000.000 ₫

iPhone Xr 64GB

 Giá thu đến 7.000.000 ₫

iPhone 8 Plus 256GB

 Giá thu đến 6.500.000 ₫

iPhone SE 2020 128GB

 Giá thu đến 7.000.000 ₫

iPhone X 64GB

 Giá thu đến 6.500.000 ₫

iPhone 8 Plus 64GB

 Giá thu đến 6.000.000 ₫

iPhone SE 2020 64GB

 Giá thu đến 6.500.000 ₫

iPhone 7 Plus 256GB

 Giá thu đến 5.000.000 ₫

iPhone 7 Plus 128GB

 Giá thu đến 4.500.000 ₫

iPhone 7 Plus 32GB

 Giá thu đến 4.000.000 ₫

iPhone 8 256GB

 Giá thu đến 4.000.000 ₫

iPhone 8 64GB

 Giá thu đến 3.500.000 ₫

(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%

DANH MỤC SẢN PHẨM

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

HỎI VÀ ĐÁP